Statligt stöd till verksamheter som arbetar med kvalificerad 

forskning eller utveckling




Alla branscher omfattas av stödprogrammet.

Ett stort antal företag är kvalificerade, men är inte uppmärksamma på möjligheterna eller vad som utgör underlag för forskningsavdraget!

Är du ett av dessa? Eller har du brist på tid och resurser?

Ta kontakt med en av våra experter som kan bistå med att ta fram relevanta underlag och ansöka för ditt företag.

Om ditt företag inte kvalificerar sig utgår ingen ersättning! 


Svenska regeringen satsar stort på stöd till forskning och utveckling! 

Ett av de initiativ som finns tillgängliga är forskningsavdrag som hanteras av Skatteverket.

Verksamheter som arbetar med forskning och utveckling kan få upp till 2,7 MSEK per år.


Alla brancher omfattas av stödprogrammet 

BOKA ETT KOSTNADSFRITT MÖTE

VEM KAN FÅR STÖD?

Forskningsavdrag är ett initiativ för privata verksamheter som hanteras genom reducerad arbetsgivaravgift.

Genom "Forskningsavdraget" kan verksamheter som är kvalificerad få en reduktion på 10 % av arbetsgivaravgiften.

Forskningsavdraget är tillgängligt för alla branscher.

Forskningsavdragets grundkrav är att utvecklingen är avgränsad till forskning eller utveckling av en ny eller väsentlig förbättrad vara eller tjänst, där ett forskningsresultat eller ett metodiskt utvecklingsarbete ligger till grund.

Den aktuella forskningen och utvecklingen som kan läggas till grund för Forskningsavdraget skall genomföras i kommersiellt syfte

Verksamheten som söker Forskningsavdrag skall vara skattepliktigt i Sverige.

Särskilda regler gäller för verksamheter med säte inom Stödområde A, t.ex. kommuner i inre Norrland och norra delarna av Värmlands och Dalarnas län.

HUR MYCKET PENGAR KAN STÖDET UTGÖRA FÖR FÖRETAGET?

Forskningsavdraget utgör 10 % av bruttolön för kvalificerade projekt för de aktuella personer som arbetar med forskning och utvecklingsprojekten.

Stödet per företag kan uppgå till totalt 2 760 000 kronor per år. Om en koncern arbetar med forskning och utveckling inom flera bolag, så räknas underlaget för Forskningsavdrag på hela koncernen.