OM OSS


VARFÖR FINNS FORSKNINGSAVDRAG.SE?

Inom begreppet offentlig finansiering kan skattelättnader räknas in. 

Ett regeringsbeslut under 2013 gav grund för etableringen av "Forskningsavdrag", som ger en arbetsgivare 10 % reduktion av arbetsgivaravgiften för de personer som jobbar inom strukturerade forsknings- och utvecklingsprojekt hos privata företag. Från 1 april 2020 ger Forskningsavdrag en reduktion på 19,59 % på avgiftsunderlag. Från 1 januari 2024 ger Forskningsavdrag en reduktion på 20 % på avgiftsunderlag.

Detta initiativ kom till för att stimulera forsknings och utveckling i Sverige. Det har dock kommit fram att detta program inte nyttjas i en större grad hos privata företag.

I samband med Svenska Kapitalguidens omfattande informationsinsamling har "forskningsavdrag" kommit fram som möjlighet till finansiellt stöd för bolag inom målgruppen.

Detta program presenteras separat i syfte att bidra till att öka kunskapen om programmet och förhoppningsvis bidra till att initiativet kan bidra till att nå de politiska mål som sattes i samband med beslutet.

Svenska Kapitalguiden är ett fristående privat bolag. Ta kontakt om du är osäker eller söker information som är specifik för din verksamhet.